Trusted Advisor

Workshops onder mijn leiding of deelname richten zich op:

 • Het ontwikkelen van groeistrategie;
 • Voorbereiden van overnames of allianties;
 • Verbeteren of aanpassen van de structuur van de organisatie;
 • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 • Ontwikkelen van nieuwe relatienetwerken;
 • Uitvoeren van vertrouwelijk marktonderzoek;
 • Positionering en identiteit.

 

Voorbeelden van mijn functie als facilitator:

 • Twee grote concerns wilden fuseren. De advocaten verzochten mij om de acceptatie bij grote afnemers te toetsen.
 • De RvB van een grote organisatie wilde verschillende toekomstopties bespreken, overnemen of overgenomen worden. Ik werd verzocht om dit proces te begeleiden.
 • Een vaste relatie, uitgever, wilde fuseren om schaalgrootte te krijgen. Hij verzocht mij de markt te verkennen, een potentiële partner te benaderen en het proces te begeleiden.
 • Een relatie, brancheorganisatie, wilde naar een nieuwe structuur; de bestuurder verzocht mij enkele “opties” uit te werken.
 • Een relatie, bouwconcern, wilde fuseren; de potentiële partners waren bekend; mij werd verzocht aanbevelingen te doen welke partner het meest geschikt zou zijn.
 • Een organisatie stond op punt van faillissement; de toezichthouder verzocht mij de continuïteit van de organisatie opnieuw te beoordelen (het faillissement werd afgewend).
 • Een relatie in de biogassector wilde zijn bedrijf verkopen en verzocht mij te assisteren om de maximale prijs te behalen.
 • Een relatie wilde met zijn bedrijf groeien en verzocht mij het interne overleg te faciliteren.
 • In een ziekenhuis hadden verschillende belangengroepen een andere visie op de toekomst. Ik werd verzocht met hen tot een gezamenlijke visie te komen.