Stellingen

Verbeelding als uitgangspunt voor een succesvol beleid.

De combinatie van kennis en ervaring vanuit verschillende vakgebieden kan resulteren in een onverwachte ideeën en visie. Combinaties van factoren, die ieder op zich minder significant zijn, kunnen samen tot krachtige gedachten leiden. Deze ervaring kan uitgangspunt voor een team zijn die via verbeelding aan de toekomst van de onderneming werkt.

Dat wat ons gelukkig maakt, wat we willen bereiken, inzien, begrijpen, wat indruk maakt, ontstaat dankzij onze verbeelding. Verbeelding is inconsistent en is gebaseerd op wat we eerder waargenomen hebben, gehoord, gezien, ervaren hebben met onze zintuigen, of gelezen hebben. Het komt voort uit ons geheugen, ervaring, herinnering, associaties, reflectie, hartstochten. Het komt tot je en stelt je in staat om verder te komen, naar een hoger denk- en kennisniveau. Door verbeelding krijgen ideeën vorm. Verbeelding is voor ieder individu iets persoonlijks, maar als alle “beelden” van een groep personen worden samengebracht ontstaan er denkbeelden op een hoger niveau die ideeën voor vernieuwing en verandering kunnen bewerkstelligen. Ideeën komen voort uit de verbeelding. Wie op zoek is naar een vernieuwende strategie zal bij de verbeelding beginnenVerbeelding is de eerste fase van kennis.

Als bedrijfsadviseur richt ik mij altijd op de toekomst van de onderneming. Samen met de directie verbeelden wij ons waar de onderneming over een aantal jaren wil staan, hoe zij gepositioneerd wil zijn, wat de competenties zijn die haar uniek maken en via welke weg wij deze verbeelding kunnen realiseren.