Stellingen

Het gaat om de toekomst, dat is mijn credo.

De combinatie van kennis en ervaring vanuit verschillende vakgebieden kan resulteren in een onverwachte visie. Combinaties van factoren, die ieder op zich minder significant zijn, kunnen samen tot krachtige resultaten leiden. Dit is van belang bij de samenstelling van een groep die samen aan een toekomstvisie werken.

Dat wat ons gelukkig maakt, wat we willen bereiken, inzien, begrijpen, wat indruk maakt, ontstaat dankzij onze verbeelding. Verbeelding is inconsistent en is gebaseerd op wat we eerder waargenomen hebben, gehoord, gezien, ervaren hebben met onze zintuigen, of gelezen hebben. Het komt voort uit ons geheugen, ervaring, herinnering, associaties, reflectie, hartstochten. Het komt tot je en stelt je in staat om verder te komen, naar een hoger denk- en kennisniveau. Door verbeelding krijgen ideeën vorm. Verbeelding is voor ieder individu iets persoonlijks, maar als alle “beelden” van een groep personen worden samengebracht ontstaan er denkbeelden op een hoger niveau die ideeën voor vernieuwing en verandering op groepsniveau kunnen bewerkstelligen.  Ideeën komen voort uit de verbeelding. Wie op zoek is naar nieuwe ideeën, concepten, zingeving en dergelijke zal bij de verbeelding beginnenVerbeelding is de eerste fase van kennis. De verbeeldingswereld is doordrenkt met emoties en verlangens; dit maakt de mens onrustig.  Maar de mens blijft aan de verbeelding hangen, meer dan dat ze oog heeft voor de rede. Ovidius zei al: ik zie het betere, prijs het, maar toch jaag ik het slechtere na. De rede zal het afleggen tegen de passie. De meeste mensen laten zich meer door hun passies dan door de rede leiden.