Netwerken

Netwerken en partnerships kunnen structuur geven aan je leven

Is alles dat me is overkomen uiteindelijk geen samenloop van omstandigheden? Zei Henry Kissinger tegen de Italiaanse journaliste Oriana Fallaci in 1972. Zij schreef later over Kissinger als de Superman die paradoxale bondgenootschappen smeedt, onmogelijke overeenkomsten weet te sluiten, het Kremlin betreedt wanneer het hem uitkomt en adviseert over oorlogen. Kissinger de supernetwerker.

Netwerken, iedereen heeft ze, familie, vrienden, collega’s; Organisaties, landen, allen functioneren binnen netwerken. Sommige netwerken lijken besloten, maar ook deze netwerken hebben een overloopeffect naar buiten.

Netwerken kunnen structuur geven aan je leven, carrière of onderneming en de basis vormen voor succes. Wie aan de Franse hogeschool École nationale d’administration (ENA), heeft gestudeerd beschikt over een netwerk dat veel Franse presidenten en topfunctionarissen heeft opgeleverd. Wie hier is afgestudeerd krijgt een hoge baan bij de overheid of bedrijfsleven en maakt deel uit van een draaideur (Pantoufage), waarbij ex studenten van de ene hoge functie naar de andere gaan. 

De universiteit van Oxford, leverde 28 premiers van het Verenigd Koninkrijk en meer dan 50 andere presidenten en premiers hebben daar gestudeerd. Religieuze netwerken hebben veel invloed, net als politieke netwerken. 

Het goed managen van een netwerk kan ongekende resultaten opleveren, zoals het Huis Saksen-Coburg, een dynastie die over verschillende landen heerste. Coburg was een kleine Duitse staat. Dankzij goed laveren van Gravin Augusta wisten de meeste van haar kinderen met iemand van koninklijke-bloede te trouwen. Koningin Victoria van Engeland was haar kleindochter, Keizer Willem de derde was haar kleinzoon, Koningin Marie van Roemenië was een ander kleinkind. Ook de koning van België stamt van haar af.

Een indrukwekkend netwerk is dat van Klaus Schwab hoogleraar politieke economie aan de Universiteit van Genève. Hij is oprichter van het World Economic Forum in Davos. Ieder jaar brengt het WEF de 2.500 meest invloedrijke politici, CEO’s, journalisten en intellectuelen samen om toekomstige strategieën te definiëren. Naast de jaarvergadering zijn er regionale conferenties op alle continenten.

Le Siècle is een Franse sociale eliteclub waarvan de leden eens per maand bij elkaar komen. Wie lid is maakt deel uit van een exclusieve groep intellectuelen, politici, ceo’s, journalisten en kunstenaars. De club werd in 1944 opgericht door George Bérard-Quélin, een journalist. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw was een derde van alle leden van de Franse regering lid.

Het belang om deel uit te maken van het juiste netwerk mag duidelijk zijn. 

Door studie te verrichten naar netwerken maak ik zichtbaar hoe mensen en organisaties (intern en extern) met elkaar verbonden zijn. Ontwikkelingen binnen netwerken kunnen invloed hebben op ons gedrag, beleid en succes. Het is daarom belangrijk inzicht te hebben in de externe netwerken waar wij deel van uitmaken en van zouden willen uitmaken.

Steeds meer ondernemingen veranderen hun hiërarchische structuur naar een netwerkorganisatie.

In mijn blogs zal ik aandacht blijven besteden aan het belang van interne en externe netwerken.