Identiteit

Anders durven of willen zijn, het individu versus de massa.

Identiteit staat voor meer dan alleen je naam, adres en woonplaats. Het staat ook voor wie je ten diepste bent en hoe je jezelf wilt presenteren. Daarnaast wordt je identiteit mede bepaald door anderen, hoe zij je zien en ervaren. Je identiteit is een belangrijk bezit. Je moet het bewaken, zorgvuldig managen, sturen en polijsten. Je moet er steeds weer aandacht aan besteden. Je identiteit kan je zelfvertrouwen bieden maar bepaalt ook of en hoe je gezien wordt. Je identiteit is continu aan verandering onderhevig omdat jouw omgeving blijft veranderen.

Sinds een aantal jaren onderzoek ik het fenomeen identiteit en de wijze waarop het ontwikkelen hiervan gestuurd of bijgestuurd kan worden. De definitie die ik hanteer is gebaseerd op het denken van de Franse sociologe Nathalie Heinich. Zij stelt dat identiteit op individueel niveau in drie delen wordt opgesplitst, te weten: zelfperceptie (hoe je jezelf ziet), toewijzing (hoe men van buitenaf je ziet) en presentatie (hoe je jezelf aan de buitenwereld presenteert).

Verschillende specialisten leggen bij onderzoek naar identiteit andere accenten, een antropoloog noemt aspecten als cultuur, taal, etniciteit en familie. Een socioloog heeft vooral aandacht voor groepen, de staat en het type samenleving waartoe een persoon al dan niet behoort. Een historicus kijkt naar sociologische-, antropologische-, economische aspecten en plaatst die in de tijd. Ik ga in op personen en organisaties.

Bij verandermanagement is het bewaken van de identiteit van wezenlijk belang.