Kies het juiste netwerk

Stel dat je een technologische innovatie onder de aandacht wilt brengen. Je moet beslissen wie de eerste targetgroep is, een kleine groep specialisten die aan tech startups werken met een paar honderd contacten of een CEO van een landelijk gerespecteerd tech merk met duizenden contacten?

De CEO zal zich bewust van zijn positie en de invloed die hij kan hebben op anderen, zoals cliënten en collega’s. Hij zal voorzichtig zijn met het adopteren van een nieuwe onbekende technologie en om zich heen kijken of collega bedrijven deze technologie kennen. Hij wil geen reputatie risico lopen om een technologie te adopteren voordat zijn collegae dit doen.

Dit brengt mij bij het punt dat über-influencers moeilijk te beïnvloeden zijn. De CEO heeft meer contacten die de technologie nog niet geadopteerd hebben dan wel. Zie dit als mogelijke “tegenwerkende” invloeden. Deze tegenwerkende invloeden zouden zich kunnen manifesteren, waardoor de reputatie van de CEO ter discussie komt te staan. De CEO zal dus wachten met adoptie tot er een kritieke massa ontstaat.

Het is anders bij de specialisten die aan de tech startups werken. Deze kleine groep gelijken hebben meer invloed naar mogelijke adopters omdat er minder tegenwerkende invloeden zijn in hun netwerk en hun periferie. Des te meer adopters de innovatie adopteren, des te sterker wordt het signaal naar anderen. Dit betekent dat de kleine groep specialisten een goede focus is om innovaties te brengen. Als de starter eenmaal voldoende spreiding heeft bij de focusgroep en hun periferie kan zij doorbreken naar de hoger gewaardeerde über-influencers.

Zo ging het ook met twitter. Toen er voldoende kritieke massa was besteedde Ophra Winfrey er aandacht aan, waarna de groei explodeerde.