Een stip aan de horizon kan tot herpositionering leiden

Luca de Meo is CEO van Renault en introduceerde een nieuwe strategie, gebaseerd op de veranderingen in de markt van mobiliteit. In de nieuwe strategie wil Renault niet langer groter, maar juist kleiner worden met focus op waardecreatie. Minder auto’s verkopen maar wel met een hogere marge. Renault werkt de omslag uit in drie fasen: “Resurraction, Renovation and Revolution” met als focus: technologie, energie en mobiliteit. Renault als pionier van het nieuwe “mobiliteits-waardeketen denken”. 

De Meo zette een stip aan de horizon waarbij de auto niet langer een statussymbool maar gebruiksmiddel is dat heel lang mee gaat. Daarvoor moet de auto gerefurbished en onderdelen als stoelen en de motor vervangen kunnen worden. Zijn denken gaat uit van macro-ontwikkelingen als klimaat en milieu, waar niet iedereen een eigen auto wil, maar de vervoersvraag wel blijft bestaan.

De uitvoering kent vier stappen. Eerst het verbeteren van de efficiëntie met drie platforms, één voor de elektrische auto, één voor de hybride en één voor de benzinemotor. De tweede is het beperken van het aantal afzetmarkten met kernmarkten en strategische markten. De derde is technologie, de auto intelligent maken. De vierde is het aangaan van allianties, er wordt een alliantie aangegaan met Google, maar ook een eigen ontwikkel- en software-instituut opgezet. Met Plug Power Inc. is een joint venture gesloten. Plug Power ontwikkelt waterstof-brandstofcelsystemen die conventionele batterijen vervangen.  

Centraal staan de unieke competenties die Renault verzamelt en opbouwt. Deze kerncompetenties clusteren en verrijken de kennis van technologie, energie en mobiliteit waar nieuwe innovatieve producten en diensten van worden afgeleid. In 2030 moet 20% van de omzet van Renault uit de dienstensector komen.

Renault doet me denken aan de uitgevers RELX en WoltersKluwer.

RELX (voorheen Reed-Elsevier) is al decennia een toonaangevende internationale uitgever. De digitalisering bood haar de mogelijkheid om informatie die zij via wetenschappelijke tijdschriften uitbracht, om te zetten naar kennis en data en deze op platforms naar verschillende doelgroepen te ontsluiten. RELX positioneert zich als “a global provider of information-based analytics and decision tools for professional and business customers”. 

Ook bij WoltersKluwer staat het clusteren en ontsluiten van kennis en data centraal. WoltersKluwer positioneert zich als “a leading global provider of information, software, and services for professionals”. De deskundige inzichten van Wolters Kluwer laten diepe domeinexpertise zien en bieden informatie die de besluitvorming versnelt.

Veranderende markten vereisen een andere positionering en andere andere competenties om de winstgevendheid en concurrentiekracht te vergroten. From Volume to Value is hierbij een aantrekkelijke strategie. Daarbij worden de functie in de markt, de afzetmarkt, de doelgroepen, het milieu, de maatschappij en de benodigde competenties opnieuw tegen het licht gehouden. Dat zagen we ook bij ABNAMRO die besloot zich terug te trekken uit markten die weinig winst en hoge risico’s opleveren, zij stoot ogenschijnlijk belangrijke klantgroepen af en herpositioneert zich en beperkt haar activiteiten tot Noord Europa.