Brief aan Mémé

Ha Mé,

Voor een onderneming-strateeg als ik is het nu een dynamische tijd. Als markten stil en stabiel zijn ligt de focus op optimaliseren, maar nu is er turbulentie. Door corona, maar ook door schaalvergroting en marktdynamiek komen veel bedrijven in een “disruptieve-fase”. Er verandert veel en tegelijk om ons heen, de economie, de technologie, de politiek en ook ecologie. Voor sommige ondernemers is dit reden om met pensioen te gaan, voor anderen biedt dit juist kansen.

Deze week maakte Dutch Flower Group de grootste bloemenhandelaar bekend dat zij achterwaarts gaat integreren, ketenintegratie, daarvoor hebben ze kwekers van snijbloemen overgenomen. Daarnaast gaan ze ook diversificeren door handelaren in planten over te nemen, toch een heel andere business dan snijbloemen, om ook een positie in die markt te verwerven. En bovendien investeren ze extra in de Verenigde Staten om te groeien in de online verkoop van boeketten. Veel verschillende zaken tegelijk zou je denken. Volgens de “boekjes” kan dit niet goed gaan, tenzij je alle activiteiten in aparte business units onderbrengt. Maar eerlijk gezegd, ze moeten wel want hun concurrentie is moordend en troeft hen regelmatig af. De organisatie richt zich volledig op de volume-markt, met dunne marges en laat de niches aan anderen over.

Hun focus, maar ook die van de internationale concurrentie richt zich op het grootwinkelbedrijf in Europa. Interessant is dat er sinds een jaar een ex Ahold manager in de top van Dutch Flower Group zit, die er vanaf 1 januari de scepter zwaait. Het verbaast mij niets, ik heb zelf een Ahold achtergrond en ken het effect van de AH bril. Soms heb je vreemde ogen nodig om extra kansen te herkennen. Maar ketenintegratie blijft een riskant dingetje. Ikzelf zou liever vaste jaarcontracten maken dan volledig integreren met producenten. En, bij Ahold kennen ze hun eindklanten en dat is bij een groothandelaar niet het geval. Een spannende case, blijf ze volgen.

Bij ketenintegratie moet ik direct denken aan de overname van bouwbedrijf van Wijnen door Investeringsmaatschappij HAL. Het bouwconcern gaat onder de nieuwe eigenaar “grensverleggende” stappen maken op het gebied van digitalisering en industrialisering. Huizen die volledig in een fabriek worden geproduceerd. Het bouwproces gaat sneller, goedkoper en milieuvriendelijker. De huizen worden binnen enkele dagen op de bouwplaats in elkaar gezet. Geen vorstverlet, onderaannemers en dergelijke. Toen wij voor Heijmans werkten hebben we dit ook geopperd, maar dat was toen nog een stap te ver. 

Je ziet in deze fascinerende tijd dat sommige ondernemers een stapje terug doen en anderen twee stappen vooruit. De onorthodox denkende investeerder ziet bij Van Wijnen veel onbenutte kansen. 

En hier zit toch wel een consultancy dingetje in. Externen worden minder gehinderd door de waan van de dag, door “orthodoxies”. Zij kunnen organisaties op het spoor van vernieuwing zetten zoals de Ahold man bij Dutch Flower Group doet en HAL bij Van Wijnen. Externen kunnen eye openers zijn voor de ondernemer en hem ondersteunen om buiten bestaande kaders te denken.

Groet,

Onne