Non profit organisaties in crisis situatie

Door de crisis veranderen markten, aanbieders, afnemers en organisatiemodellen. Visie en innovatie zijn belangrijk, maar zijn nu relevanter dan voorheen. Commerciële organisaties zijn gewend om op veranderingen te anticiperen met toekomstvisies, portfolioplannen en innovaties. Zij hebben zich tot lenige organisaties ontwikkeld.

Not for profit organisaties zijn dat niet gewend, de meesten voeren een reactief beleid en weten te weinig van hun markt. Zoals de zorgsector. Terwijl zorgverleners die met beide benen in de markt staan al lang wisten dat ziekenhuizen niet horizontaal maar verticaal moesten integreren, is dit kwartje onlangs pas bij de bestuurders gevallen en zijn verschillende fusieplannen gestopt. Veel geld en jaren onnodig onderhandelen ten spijt.

Not-for-profitorganisaties die afhankelijk zijn van subsidies, kunnen zomaar verdwijnen, zoals bij de kunstensector en de welzijnssector.

Het internationaal befaamde Kamerkoor Cappella ontving over de periode 2016-2020 geen subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) omdat het ondernemerschap als te zwak werd beoordeeld en het in hoge mate een begaand pad volgde. Met behulp van eenmalige subsidie van de gemeente Amsterdam en sponsors wist Cappella te overleven.

Het kamerkoor ging vernieuwen met aandacht voor kwaliteit, talent en grensverleggende activiteiten; klassiek en modern; samenwerken met andere gezelschappen, nieuwe doelgroepen. Aandacht voor vrouwelijke componisten en dirigenten. Een nieuwe koers met aandacht voor diversificatie. Op 3 augustus kreeg het kamerkoor uitsluitsel dat zij voor de komende 4 jaar de gevraagde subsidie van het FPK zal ontvangen. Met een majeure inspanning en behulp van externe specialisten heeft Cappella het gered, maar het was wel kantje boord of het kamerkoor had niet meer bestaan.

Ook in de welzijnssector wordt kritisch naar subsidies gekeken. Volgens bureau Radar zullen de bezuinigingen op het welzijnswerk ertoe leiden dat 15-30% van de welzijnsorganisaties gaat verdwijnen. Patiëntenorganisaties, bibliotheken en tal van andere sectoren bestaan bij de gratie van subsidies en zijn kwetsbaar, vooral in coronatijd.

Wanneer not for profitorganisaties willen overleven dan zullen zij hun onmisbare plaats in de markt moeten bewijzen, met een goede toekomstvisie gebaseerd op innovatie.  De hand ophouden alleen volstaat niet en is maatschappelijk niet te verantwoorden.