Eigen soort eerst

Kwame Appiah stelt in zijn boek: “ wij zijn kliekerige wezens, wij behoren niet gewoon tot de mensheid; wij geven de voorkeur aan onze eigen soort en zijn makkelijk over te halen om ons tegen buitenstaanders te keren.

Een psychologische waarheid is dat wij mensen heel veel belang hechten aan het onderscheid tussen degene die onze identiteit delen en degenen die dat niet doen. De insiders en de outsiders. En dat doen wij met nieuwe en gevestigde identiteiten. Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat mensen geneigd zijn de voorkeur te geven aan degenen die hun eigen identiteit bezitten en dat ze neerkijken op een out-groep. Waarom zou een hindoe de voorkeur geven aan een andere hindoe die hij niet kent boven zijn moslim buren?
Bron: Kwame Anthony Appiah, De leugens die ons binden.